Til hovedsiden
 
 
 
 
 
 
 
 


Mc-kjøring = Promillekjøring

 Det provoserende utspillet kommer fra en av Norges fremste eksperter på trafikksikkerhet, forsker Terje Assum ved Transportøkonomisk Institutt. Assum har gjennom flere år studert likhetstrekkene mellom promillekjøring og mc-kjøring, knyttet opp mot trafikkulykker.

-"En grov sammenlikning av tall fra en rekke undersøkelser rundt disse temaene viser at det å kjøre motorsykkel er vesentlig farligere enn bilkjøring. For at bilkjøringen skal bli like risikofylt som mc-kjøring, må en ha en promille på 0,8. Da er en bilfører nesten ti ganger farligere på veien enn ved normal kjøring" hevder forskeren ovenfor P4 Nyhetene.

Utspillet skaper kraftig debatt både innad i trafikksikkerhetsmiljøet og blant motorsyklistene. 

Bilist Proff