Til hovedsiden
 
 
 
 
 
 
 
 


Dømte frikjent bilist

  Jon Swensen representerer den tiltalte sjåføren, som først ble frifunnet i Stavanger Tingrett etter Forus-kontrollen. Forsvaret har hevdet at politiets bruk av laser i kontrollen var feil. Mannen som først mistet førerkortet og som senere fikk dette tilbake i tingretten, er nå fradømt sertifikatet for en periode på 5 måneder. I tillegg er han idømt en bot på 9.000 kroner.

En av meddommerne i Gulating Lagmannsrett var ikke enig i dommen og valgte å ta såkalt dissens. Saken ankes nå inn for Høyesteretts Kjæremålsutvalg. 

Bilist Proff