Til hovedsiden
 
 
 
 
 
 
 
 


Fartstatt fikk igjen lappen

Bilist 2000 er selvfølgelig ikke i mot fartskontroller, men når kontrollen blir gjennomført mot politiets egne regler, ønsker Bilist 2000 å si i fra. At kontrollen i tillegg skapte mange trafikkfarlige situasjoner, gjorde ikke saken bedre. Nå har tingretten i Stavanger sagt sitt.
- Politiet kan rett og slett ikke sitt eget regelverk, og saken avslører de fleste vanlige feil. Hovedproblemet er at laseren ikke kakn brukes der det er kjøretøy i bakgrunnen som kan reflektere strålen. Da vil laseren gi feil måling. På motorveien mellom Sandnes og Stavanger var trafikken tett denne dagen, noe som gjorde målingene svært upålitelige. I tillegg ble det avdekket at politiet hadde slurvet med apparatkontrollen slik at det slett ikke var sikkert at tjenestemannen traff der han siktet, sier advokat Jon Swensen som representerte Bilist 2000-medlemmet.
- En annen ting er at politiet kanskje ikke hadde oversikt over hvem som ble stanset for hvilken forseelse. Forholdene var rett og slett kaotiske, mener advokaten.

Bilist 2000 har et samarbeid med Jon Swensen. Som medlem i Bilist 2000 kan du derfor få hjelp om du mener du er tatt og straffet urettmessig.
- La det ikke herske tvil om at vi i hovedsak setter stor pris på politiets arbeid i trafikken, men når folk straffes, må det være på 100 % korrekt grunnlag. Dommen i tingretten dokumenterer at dette dessverre ikke alltid er tilfelle, sukker en oppgitt styreleder i Bilist 2000, Geir Hopland.
Han oppfordrer medlemmer som føler seg straffet på geil grunnlag, om å ta kontakt med Bilist 2000 på tlf. 905 65 368 eller via e-post adressen geir@bilist2000.no  

Bilist Proff