Til hovedsiden
 
 
 
 
 
 
 
 


Hva er Bilist 2000?

Bilist 2000 ble opprettet i 2000 som et spleiselag mellom Staten og næringslivet. Målsettingen var å holde på i minst 3 år og oppnå 300 000 medlemmer i Norge. Hensikten var å redusere antall ulykker og bidra til et bedre trafikkmiljø. Da Staten trakk seg ut etter press fra andre trafikkorganisasjoner, som opplevde kampanjen som en trussel mot egen organisasjon, ble det bråstopp. Geir Hopland, styreleder i stiftelsen Bilist 2000, fra Stavanger med 18 års erfaring fra Politiet i førersetet, har  siden 2005 møysommelig og målrettet videreutviklet kampanjen frem til ny lansering nasjonalt. 

Bakgrunnen for at medlemskapet nå ikke lenger er gratis skyldes 2 forhold. Stiftelsen vil ikke lenger gjøre seg avhengig av politkere og statlige overføringer og dernest har medlemmene i Transportkomiteen på Stortinget antydet at de vil kunne støtte oss økonomisk på lik linje med andre organisasjoner, dersom vi innfører en medlemskontingent. Derfor har vi innført en "symbolsk" årskontingent på kun kr. 100,-. Vi håper også at næringslivet vil støtte oss fremover.

 
Vi ønsker derfor alle "gamle" Bilist 2000-medlemmer om å melde seg inn på nytt via forsiden på www.bilist2000.no, for at vi skal få oppdatert medlemsinformasjonen. Da blir du også automatisk med i den eksklusive trekningen i desember 2018! Vi må selvsagt forbeholde oss totalverdien av gevinstene etter hvor mange medlemmer som fornyer sitt medlemskap,men tidligere erfaring fra Rogaland viste at andelen ble over 65 %. Dersom denne statistikken holder seg, vil stiftelsen ha trekning av en bil i desember 2018.
Derfor håper vi at også DU tar utfordringen igjen. Selvsagt håper vi også på mange nye medlemmer !
 
Bilist 2000 er en annerledes trafikksikkerhetskampanje som belønner deg om du tar ansvar i trafikken. Vår målsetting er helt klar: Vi skal bidra til å redusere antall trafikkdrepte - først og fremst ved å ha fokus på fart og bilbeltebruk, men også vektlegge viktigheten av riktige og gode dekk, bruk av blinklys og andre trafikksikkerhetsmessige tiltak. Fra 2018 ønsker vi å etablere lokalavdelinger i hver kommune hvor ildsjeler vil få ansvar for å skape et lokalt engasjement og innhente erfaringer fra lokale medlemmer om hva stiftelsen Bilist 2000 bør prioritere.

Respekt for fornuftige fartsgrenser har vakt undring hos mange medlemmer. Dersom dette oppfattes at vi nå åpner for fritt frem til å tolke fartsgrensene i Norge, så er det positivt feil! Det vil alltid være oss bilister som har ansvaret for å følge skiltingen! Bakgrunnen er ganske enkel at vi som organisasjon, også vil stille krav til myndighetene. Hver gang en ulykke skjer, og fart er et tema, så blir resultatet nedsatt hastighet. En enkel og "billig" løsning, som igjen bidrar til å svekke respekten for trafikkreglene. Vi har fått innspill fra medlemmer, som ønsker at vi som en visjon skal oppnå at vi får enklere fartsgrensesoner i Norge. Bøtenivået og straffereaksjonene i trafikken har bidratt til at mange er mer opptatt og redd for å bli tatt av Politiet, enn å fokusere på trafikkbildet. Vi ønsker en debatt om å innføre det "gamle" systemet med definering av Tettbygd strøk - 50 km/t eller lavere og 80 km/t utenfor - som en hovedregel. Motorvei med midtdelere inntil 110 km/t. Dette vil bidra til at Staten må utbedre eksisterende vegnett i en forpliktende og målrettet trafikkplan, uavhengig av alle nye prestisjeprosjekt. 
Dette standpunktet vil alltid være påvirkelig av hva dere som medlemmer mener. Vil DU ha en mening, så bli medlem og kom med konkrete forslag og så får flertallet bestemme. 

Bilist 2000 er en folkebevegelse for mer vett og færre ulykker på veiene. Den er ikke tredd ned over hodene på oss fra myndighetene, men er BILISTENES egen kampanje.

Bilist 2000 vil at trafikkspørsmål ikke bare skal være et offentlig anliggende, men også et personlig ansvar.

Bilist 2000 retter seg mot den enkelte bilist og ønsker å få disse som medlemmer. Ved å melde seg inn, aksepterer du en avtale om å vise hensyn og å bruke sunn fornuft i trafikken - og da med spesiell vekt på respekt for de fornuftige fartsgrensene og bruk av bilbeltet. Du forplikter deg også til å synliggjøre forpliktelsen ved å feste Bilist 2000-merket på bakruta på bilen. Uten dette merket på plass, er du ikke berettiget til å vinne premier.
Avtalen er ikke en juridisk bindende avtale, men en personlig rettesnor.

Bilist 2000-medlemskap finnes i to utgaver:
1. Hovedmedlemskap forutsetter at man har førerkort for bil eller er minst 16 år og følgelig har lov til å øvelseskjøre. Det forutsettes videre at man eier eller disponerer bil.
2. Støttemedlemskap er for alle som IKKE kjører bil. Gjennom et støttemedlemskap støtter du en viktig og god sak. Bilister som er fratatt førerkortet og folk som av en annen grunn ikke ønsker eller har førerkort, er hjertelig velkomne som støttemedlemmer. Som støttemedlem kan du benytte deg av medlemsfordelene på lik linje med de som tegner hovedmedlemskap.

Bilist 2000-medlemskap kan tegnes her og nå via innmeldingsskjemaet du finner på denne hjemmesiden (www.bilist2000.no). Det koster deg kun 100 kroner i året - tilsvarende mindre enn 10 liter drivstoff!  

Bilist Proff