Til hovedsiden
 
 
 
 
 
 
 
 


Bilist 2000 Relanseres

Bli medlem i Bilist 2000 nå!

 

            Hvorfor?

·        Dersom du er en av de som irriterer deg over andre sjåfører som ikke bruker blinklys?

·        Som blir ”øvegidde” når andre sjåfører kjører og snakker i mobilen?

·        Opplever at andre sjåfører oppfører seg som verdensmestre og superegoister i trafikken?

 

Derfor!

·        At du innser at også du som sjåfør kan bli litt bedre og kan bidra til et bedre trafikkmiljø.

 

         Belønning i stedet for straff

Ideen bak Bilist 2000 var såre enkel: Når mange nok vanlige bilister skjerper seg litt i trafikken, så blir resultatet et tryggere trafikkbilde og færre skader og ulykker i trafikken.  Det karakteristiske hjertet på hjul er fortsatt symbolet når det nå blåses nytt liv i Bilist 2000 her i landet.

Myndighetene er ensidig fokusert på å straffe bilister som bryter trafikkreglene: Forelegg, bøter, pekefinger og prikker deles ut med rund hånd. – I folkeaksjonen Bilist 2000 er vi mer opptatt av belønning som virkemiddel til å endre adferd, sier Geir Hopland, tidligere politimann, nå styreleder i stiftelsen Bilist 2000. Han var med på stiftelsesmøtet i Oslo, da Staten og næringslivet i fellesskap skulle finansiere kampanjen, som hadde som målsetting å vare i minst 3 år og skaffe 300 000 medlemmer på landsbasis.

                        Bråstopp i 2002

            Etter 18 måneder og ca 140 000 medlemmer satte plutselig Staten foten ned for videre finansiering og dermed var ikke grunnlaget for videre drift aktuelt. Medlemmene med hjertelogoen i bakvinduet, hadde forpliktet seg til å ta mer ansvar og ble belønnet med ulike gevinster og 17 medlemmer vant seg ny bil. I Rogaland hadde ca. 10 000 medlemmer meldt seg inn.

I etterkant kom kritikken av en rådyr kampanje, som bare var fokusert på trekninger og medlemskap som var gratis. Geir Hopland utfordret det sittende styret etter bråstoppen og overtok som styreleder. Gammel gjeld ble sanert og fra 2005 har han utviklet og forbedret trafikksikkerhetskampanjen.

Prøveprosjekt i Rogaland siden 2005

            Geir Hopland har lyttet til deler av kritikken og gjort endringer på konseptet og fått prøvd ut dette i småskala i Rogaland siden 2005. Etter råd fra Transportkomiteen på Stortinget ble det anbefalt at medlemskapet i fremtiden ikke var gratis, slik at Bilist 2000 igjen kunne søke om midler fra Stortinget – da det er tverrpolitisk enighet om at kampanjen er et godt supplement til annet trafikksikkerhetsarbeid. Medlemskapet i Bilist 2000 koster nå kr. 100,- pr. år. Det er utviklet egne Bilist 2000 kurs, rettet inn mot bedrifter og næringsliv, samt kommuneadministrasjoner – hvor arbeidsgiver betaler medlemskapet for de ansatte. Både Klepp og Stavanger kommune benyttet tiltaket.

Relanseringen skjer i 2017

10 år etter at Geir Hopland overtok og endret kampanjen skal Rogaland bli det første fylket som utfordres på nytt i den landsomfattende relanseringen. Alle kommunestyrer i Rogaland vil i løpet av 2017 bli utfordret på kommunepakken og vi håper at flest mulig av de vel 10 000 ”gamle” medlemmene i Rogaland, vil bli med videre, sier Hopland. I tillegg de ca. 130 000 i resten av landet, men disse vil det ta tid å nå.

Bilist 2000 mot 2020

Geir Hopland ønsker å bygge opp organisasjonen fra bunn av. Dette skal være en organisasjon for bilister og med vanlige bilister i styre og stell. Han ønsker at kampanjen skal ha en lang tidshorisont, da holdninger og forbedring innen egen kjøreadferd ikke skal bestå av skippertak. Skal kampanjen kunne nå flest mulig er han interessert i medlemmer som vil gjøre en aktiv innsats i sitt nærområde. Medlemmer som er aktive og har erfaring fra våre nye sosiale medier, er spesielt velkomne.

            Hva kreves for å bli medlem?

Hovedmedlemskap til alle over 18 år som eier/disponerer en bil. I tillegg til normalt trafikkvett, så utfordres du på 5 konkrete forutsetninger:

1.      Bruke bilbelte

2.      Bruke blinklys

3.      Ha respekt for fornuftige fartsgrenser

4.      Feste hjertelogoen på bakvinduet

5.      Spandere kr. 100 pr. år i medlemskontingent

 

Hvordan bli medlem?

Gå inn på hjemmesiden www.bilist2000.no og registrer deg. Du vil få tilsendt en e-faktura og når denne er betalt, vil du motta hjertelogoen i posten.

 

            Hva blir belønningen?

En bedre samvittighet og et tryggere trafikkmiljø? Dersom vi klarer å mobilisere våre ”gamle” medlemmer og rekruttere nye medlemmer i  og oppnå 10 000 medlemmer i løpet av 2017, så vil vi ha trekning av en bil i desember 2018 ! Alt kan skje, dersom mange nok tar utfordringen, sier Geir Hopland.

           

Hva vil Bilist 2000 støtte?

            Stiftelsen ønsker å bruke sine inntekter til å støtte opp om et pilotprosjekt i Rogaland med fokus på innføring av bussvert til skolebusstransporter. Senere vil tiltaket bli utvidet til andre deler av landet.En voksen som skal sørge for at skolebarna tilbys setebelter og bruker disse under transporten. I tillegg vil vi tilby ungdommer en frivillig montering av en ”svartboks” i sin privatbil. Se for øvrig mer på vår hjemmeside.

 

  

Bilist Proff